BOOM PANIS NA HISTORY NG ISLAM SA PILIPINAS NA HINDI HISTORY


Isa sa mga  kinakalat at ginagawang panlilinlang ng mga Muslim at ng mga Balik -Islam sa mga kababayan natin na kanilang hinihikayat ay ang pagsasabi na ang pilipinas daw nuon ay isang Bansang Muslim bago dumating ang mga kastila na siyang nagpalaganap ng Katolisismo.

Gusto nila patunugin na ang mga katutubo nuon sa pilipinas ay mga Muslim at ito ay isang maliwanag na pambabaluktot ng kasaysayan.Ngayon aalamin natin kung totoo ba ang mga ganitong pag-aangkin na kinakalat ng mga Muslim tungkol sa nakalipas na kasaysayan ng ating Bansa.

Bago Dumating ang mga kastila ay walang Bansang Pilipinas eh di maliwanag na hindi totoo ang kanilang sinasabi na bago dumating ang mga kastila ay Bansang Muslim ang pilipinas kasi di pa umiiral ang bagka-bansa natin bago dumating ang mga kastila kundi ang bawat kapuluan sa pilipinas ay may kanya-kanyang etnikong pamamahala na tinatawag baranggay na ito ay hango sa salitang "balangay" na isang sasakyan pandagat ng  mga katutubo nuon  na kung saan ang bawat baranggay ay pinamumunuan kanya -kanyang DATU  o ang namumuno rulling class the Maharlika or noblemen, the Timawa or freemen, and the dependent class which is divided into two, the Aliping Namamahay (Serfs) and Aliping Saguiguilid (Slaves).Ito ang Structure ng baranggay  na pinamumunuan ng isang  DATU.

Bago Dumating ang Islam sa ating kapuluan nuong 1380  sa pamumuno ni "Karim ul' Makhdum" na isang arabong misyonero na dumaong sa Sulo at Jolo at  nagtayo ng Mosque sa Simunol ang mga katutubo sa kapuluang ito ay mga taong ANIMISMO o(ANIMIST) na sumasamba sa maraming dios at mga anito o mga espiritu sa kalikasan. ang ating mga katutubo ay mga mananamba sa maraming dios at mga anito.

Pansinin na ang  ISLAM ay isa ring Dayuhan na paniniwala hindi ito katutubo na nag-ugat sa ating mga ninuno kundi ito ay dayuhan rin na kusang pinatanggap sa ating mga ninuno na unang pinakilala ng isang arabong misyonero na si Karim Ul' Makhdum nuong 1380 sinundan ito ni Raja Baguinda at Sharif Muhammad Kabungsuan na ang mga ito ang naging haligi at pundasyon ng paglaganap ng Islam sa mindanao at maraming tribo etniko ang yumakap sa panampalataya ito na hanggang ngayon  ito pa rin ang kanilang panampalataya gaya ng TAUSUG,MARANAO,IRANUN , YAKAN , SAMA ,MAGUINDANUAN ,SANGIL ,KAAGAN,KOLIBUGAN at MOLBOG  ating mapapansin na hindi naman lahat ng katutubo sa Mindanao ay yumakap o tumanggap nito maraming katutubong etniko ang hindi tinaggap ito gaya ng mga LUMAD ,TBOLI ,BILAAN  a HIGAUNON,ATA,BAGOBO,BANWAON,BUKIDNON,DIBABAWON,KALAGAN,MAMANWA,MANGGUWANGAN,MANOBO,MANSAKA,SUBANEN,TAGAKAOLO,TEDURAY,UBO,MANDAYA,TALAANDIG,TINENANEN,KUWEMANEN,K'LATA,DINYANGAN,LAMBANGIAN AT TASADAY sila ay nanatili sa kanilang katutubong paniwala na ANIMISMO. kaya nga ang  naging Sultanate lang ay ang Sulo at Maguindanao at ang lanao na may kanya-kanyang hiwalay na sultanato.

Kaya hindi totoo na naging Muslim ang lahat ng katutubo sa Mindanao may mga bahagi ng mindanao ang naging Muslim pero hindi Lahat ng tao sa mindanao ay naging muslim.

MGA TAO SA BISAYAS: MGA PINTADOS 


Ngayon nung makarating ang mga  kastila sa ating kapuluan nuong MARCH 17 1521 sa isla ng Homonhon nagkaroon ng pagtatala ng ating kasaysayan sa pamamagitan ni Antonio Pigafetta ito ang mga talang ito ang magpapatunay na hindi Muslim ang mga katutubo sa Bisayas kundi sila ay mga ANIMIST at hindi totoo na si Lapu-lapu ay isang Muslim.

Paano naging Muslim ang mga taga bisayas mga Pintados sila at BAWAL SA ISLAM ANG PAGKAROON NG MGA TATTOO o LIMBAG SA KATAWAN.

Narrated Abu Huraira: "Allah's Apostle said, 'The evil eye is a fact,' and he forbade tattooing. (Translation of Sahih Bukhari, Dress, Volume 7, Book 72, Number 827)" 

Narrated 'Aun bin Abu Juhaifa: "My father bought a slave who practiced the profession of cupping. (My father broke the slave's instruments of cupping). I asked my father why he had done so. He replied, 'The Prophet forbade the acceptance of the price of a dog or blood, and also forbade the profession of tattooing, getting tattooed and receiving or giving Riba, (usury), and cursed the picture-makers.' (Translation of Sahih Bukhari, Sales and Trade, Volume 3, Book 34, Number 299)" Narrated 'Abdullah: "Allah has cursed those women who practise tattooing and those who get themselves tattooed, and those who remove their face hairs, and those who create a space between their teeth artificially to look beautiful, and such women as change the features created by Allah. Why then should I not curse those whom the Prophet has cursed? And that is in Allah's Book. i.e. His Saying: 'And what the Apostle gives you take it and what he forbids you abstain (from it).' (59.7) (Translation of Sahih Bukhari, Dress, Volume 7, Book 72, Number 815)"


Pintados was the term used by Spanish colonists to describe indigenous people with tattooed bodies residing on the islands of Cebu,Bohol, and Leyte in the Biçayas (Visayas) region of the Philippines.The word itself means "painted," and was first used during the Spanish colonization of the Philippines.The men are known for their tattoo art, which often covers most of their bodies. They apply the tattoos by pricking the skin with sharp pieces of iron and then applying black powder to the open wounds which is absorbed into the skin permanently. The inhabitants of the province of Camarines, located at the eastern end of the islands, resemble the Pintados.Writing in 1565, in describing the natives, Rodriguez says: "... these Indians wear gold earrings, and the chiefs wear two clasps about the feet. All the body, legs, and arms are painted; and he who is bravest is painted most." Source:Blair, Emma Helen (Date: August 25, 2004 [EBook #13280]). The Philippine Islands. The Project Gutenberg EBook of The Philippine Islands, 1493-1803, Volume II, 1521-1569, by Emma Helen Blair. p. 126, Volume II.


However, the Visayans were well noted for their widespread practice of tattooing, leading them to be known as the Pintados by the Spanish.Pigafetta, who recorded Magellan's encounter with the Cebuanos, explicitly described Rajah Humabon as tattooed. He also records the consumption of pork, dog meat, and palm wine (arak) by the Cebuanos,as well as the common custom of penile piercings (tugbuk or sakra).Tattooing, body modification, pork, dog meat, and alcohol are haram (forbidden) in Islam.The supreme god of the religion of the Visayans, when explicitly recorded by contemporary historians, were identified as "Abba" by Pigafetta and "Kan-Laon" (also spelled "Laon") by the Jesuit historian Pedro Chirino in 1604, comparable to the Tagalog "Bathala". There is no mention of Islam.We set up the cross there for those people were heathen. Had they been Moros, we would have erected a column there as a token of greater hardness, for the Moros are much harder to convert than the heathen.[Source— Antonio Pigafetta, Primo viaggio intorno al mondo, c. 1525]


"Heathen" o PAGANO (ANIMIST) ang mga Taga-Bisayas hindi sila MOROS (Muslim)

Grabiel Ribera, captain of the Spanish royal infantry in the Philippine Islands, also distinguished Panay from the rest of the Pintados Islands. In his report (dated 20 March 1579) regarding a campaign to pacify the natives living along the rivers of Mindanao (a mission he received from Dr. Francisco de Sande, Governor and Captain-General of the Archipelago), Ribera mentioned that his aim was to make the inhabitants of that island "vassals of King Don Felipe... as are all the natives of the island of Panay, the Pintados Islands, and those of the island of Luzon..."


Source:Cf. BLAIR, Emma Helen & ROBERTSON, James Alexander, eds. (1911). The Philippine Islands, 1493–1803. Volume 04 of 55 (1493-1803). Historical introduction and additional notes by Edward Gaylord BOURNE. Cleveland, Ohio: Arthur H. Clark Company. ISBN 978-0554259598. OCLC 769945704. "Explorations by early navigators, descriptions of the islands and their peoples, their history and records of the catholic missions, as related in contemporaneous books and manuscripts, showing the political, economic, commercial and religious conditions of those islands from their earliest relations with European nations to the beginning of the nineteenth century.", pp. 257–260.Ang isa pang patunay na HINDI MUSLIM ANG MGA KATUTUBO SA CEBU bago dumating ang kastila ang Raja ng CEBU ay si Raja Humabon ng magkaroon sila ng kasunduan ni Magellan ay NAGSANDUGUAN (Blood compact) ang dalawa tanda ng kanilang pagkakaibigan kung Muslim si raja Humabon bakit siya Iinum ng DUGO na ito ay BAWAL SA ISLAM.(Surah 2:173)


MGA KATUTUBO SA PANAY:

Ang Sampong Datu ng panay ay hango ito sa MARAGTAS EPIC hindi ito historical Book kundi ito ay kwentong epiko at kung basahin mo ang Kwentong epiko na ito wala tayong mababasa duon na ang sampong datu ay MGA MUSLIM. at kung pag-aaralan mo sa pamamagitan ng Archeological at historical facts ang mga sinaunang katutubo sa bisayas ay walang bakas ng pagiging muslim ang mga katutubo kundi sa mga archeological artifacts na nahukay pinatunayan ng mga ebidensya na sila ay mga ANIMIST o MGA PAGANO.

Ito ay makikita natin sa mga katutubo sa panay na hanggang ngayon na-preserve nila ang kanilang mga kultura at kaugalian at maging ang kanilang paniniwala . ang mga katutubong SULOD sa PANAY ay isang Maliwanag na BUHAY NA PATUNAY na hindi MUSLIM ang mga sinaunang tao sa PANAY.kasi kung totoo na MUSLIM ang mga tao sa PANAY dapat ang mga katutubong SULOD ay MUSLIM pero hindi sila ay MGA ANIMIST.
Pinapatunayan ito ng kanilang mga tradisyon at kultura na hanggang sa ngayon ay makikita pa rin natin sa kanilang mga kaugalian ang mga sinaunang mga katutubo sa pilipinas ay may maraming ibat ibang uri ng paniniwala at pamamahiin.pag dating sa pag rerelihiyon malimit ang kanilang paniniwala ay naka batay sa gabay ng tinatawag nilang mga "BABAYLAN "

Babaylan is a Visayan term identifying an indigenous Filipino religious leader, who functions as a healer, a shaman, a seer and a community "miracle-worker" (or a combination of any of those). The babaylan can be male, female, or male transvestites (known as asog, bayoc, or bayog), but most of the babaylan were female.The babaylan in Filipino indigenous tradition is a person who is gifted to heal the spirit and the body; a woman who serves the community through her role as a folk therapist, wisdom-keeper and philosopher; a woman who provides stability to the community’s social structure; a woman who can access the spirit realm and other states of consciousness and traffic easily in and out of these worlds; a woman who has vast knowledge of healing therapies".

—Leny StrobelA babaylan is "a specialist in the fields of culture, religion, medicine and all kinds of theoretical knowledge about the phenomenon of nature."

—Marianita "Girlie" C. Villariba, sociologist and anthropologist Kaya HINDI IMAM o USTADZ o ULAMA ang mga religious leader ng mga sinaunang katutubong pilipino kundi "BABAYLAN"

MGA ANITO NA SINASAMBA NG ATING MGA KATUTUBO !!!! SAAN DITO ANG ANITO NI ALLAH 


Isa rito ay ang pagkakaroon ng maraming dios at mga Anito ng mga sinaunang katutubo na sa dami ng kanilang mga dios at anito na pinaniniwalaan hindi man lang nabanggit si ALLAH.

Ang Anito ay isang diyos na pinapaniwalaan ng mga sinaunang Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Maari din itong tumukoy sa mga diwata, espiritu at mga diyos na pinaghuhugutan ng ulan, proteksiyon at patnubay. Nagpupugay ang mga tao sa mga anito sa pagbibigay ng alay katulad ng mga ani, mga hayop at iba pa. Dinadasalan din nila ito para magkaroon ng himala katulad ng pag-ulan sa kalagitnaan ng tag-tuyot at proteksiyon sa gitna ng laban ng mga tribo.Ancient Philippine mythology varies among the many indigenous tribes of the Philippines. During the pre-Spanish era, some tribes believed in a single supreme being who created the world and everything in it, along with lesser deities. Others chose to worship a multitude of trees as an act of animism. Today the Philippines have three religions, animism in northern Luzon, Christianity in southern Luzon and in visayas, and Islam in mindanao. Below are some of the gods and goddesses of the various ancient Philippine tribes:

Ancient Tagalog Deities

This section includes the deities of the Ancient Tagalogs from a certain pantheon story. The first part as shown below were the residents of Kaluwalhatian (the Ancient Tagalog counterpart of Christian's Heaven).

Bathala The supreme god of being; creator of man and earth and addressed sometimes as Bathalang Maykapal. He dwells in Kaluwalhatian together with the lesser gods and goddesses. Aside from the lesser gods and goddesses, he sent his anitos in order to assist the daily lives of every human. When most of the natives were converted to Christianity during the Spanish Era, he was referred to the Christian God.

Amanikable The ill-tempered god of the sea because among of the first generation gods (aside from Bathala), he was never married after his love was spurned by a beautiful mortal maiden, Maganda. In frustration, he swore vengeance against the humans by sending turbulent waves and horrible tempests in order to wreck boats and to drown men.

Idionale The goddess of labor and good deeds. Natives used to call for her guidance in order to make their works successful. She married Dimangan and had two offspring.

Dimangan The god of good harvest. He was married to Idiyanale and had two offspring.

Lakapati The goddess of fertility and the most understanding and kind of all the deities. Also known as Ikapati, she was the giver of food and prosperity. Her best gift to mankind was agriculture (cultivated fields). Through this, she was respected and loved by the people. Later, she was married to Mapulon and had a daughter.

Mapulon The god of seasons and husband of Lakapati of whom they had a daughter.

Mayari The goddess of the moon and one of the three daughters of Bathala by a mortal woman. She was the most charming of all the goddesses. She had two sisters, Tala and Hanan.

Tala The goddess of the stars; sister of Mayari and Hanan and one of the three daughters of Bathala by a mortal woman.

Hanan The goddess of morning; sister of Mayari and Tala and one of the three daughters of Bathala by a mortal woman.

Dumakulem The strong, agile guardian of mountains and the son of Idiyanale and Dimangan. His sister was Anitun Tabu. He later married Anagolay.

Anion Tabu The fickle-minded goddess of wind and rain. She was the daughter of Idiyanale and Dimangan and the sister of Dumakulem.
Anagolay The goddess of lost things and the only offspring of Lakapati and Mapulon. She was married to Dumakulem.
Apolaki The god of sun and the chief patron of warriors. He was the son of Anagolay and Dumakulem.
Mapolan Masalanta The goddess of love, conception and childbirth and the protector of lovers. She was the daughter of Anagolay and Dumakulem and youngest of all the deities. After the conversion of the natives to Christianity during the Spanish Era, she was then referred as Maria Makiling.
Amansinaya god of fishermen.
Galang Kaluluwa (Wandering Spirit) The winged god present in some creation myths who loves to travel. He is identified as a close friend of Bathala.
Haik god of the sea.
Lakambakod The protector of the growing crops.
Lakambini Spanish called him as "Abogado de la Garganta" (The Throat Advocate). He is referred as the god of gluttony, food and eating.
Lingga a phallic god.
Ulilang Kaluluwa (Orphaned Spirit) It is a serpent god present in some creation myths that was killed by Bathala after an ensuing rival.

Ancient Bikolano Deities

The list includes the deities of Ancient Bikolanos living in Ibalon 

Gugurang The supreme god who dwells inside of Mount Mayon where he guards and protects the sacred fire in which Aswang, his brother was trying to steal. Whenever people disobey his orders, wishes and commit numerous sins, he would cause Mount Mayon to burst lava as a sign of warning for people to mend their crooked ways. Ancient Bikolanos had a rite performed for him called Atang.

Aswang The evil god who always try to steal the sacred fire of Mount Mayon from his brother, Gugurang. Addressed sometimes as Asuang, he dwells mainly inside Mount Malinao. As an evil god, he would cause the people to suffer misfortunes and commit sins.

Haliya The masked goddess of the moon and the arch-enemy of Bakunawa. Her cult is composed primarily of women. There is also a ritual dance named after her as it is performed to be a counter-measure against Bakunawa.

Bakunawa A gigantic sea serpent deity who is often considered as the cause of eclipses. As the devourer of the sun and the moon, this serpent became an adversary of Haliya.Ancient Visayan DeitiesThis section includes the deities of the Visayans from a certain pantheon story

NameGod(dess) ofGeneration

Kaptan The supreme god who dwells in the sky. He is the Ancient Visayan counterpart of Bathala. Of all the supreme deities in the Visayas, he is the most worshiped by the natives. He had a son named Lihangin.

Maguayan The god of the sea. He had a daughter named Lidagat.

Lihangin The god of the wind and the son of Kaptan. He later married Lidagat and had four children.

Lidagat The goddess of the sea, daughter of Maguayan. She later married Lihangin and had four children.

Likabutan The god of the world and the eldest children of Lihangin and Lidagat.

Liadlaw The god of the sun and the second children of Lihangin ang Lidagat.

Libulan The god of the moon and the third children of Lihangin and Lidagat.

Lisuga The goddess of the stars. She was the youngest children of Lihangin and Lidagat. The deity in which Silalak and Sibabay came from.

Adlaw God of the Sun

Alunsina She was the virgin goddess of the eastern skies.

Bangun Bangun God of time and cosmic movements.
Barangaw He is the god of the rainbow.
Bulalakaw Bird god, causer of illness.
Burigadang Pada Sinaklang Bulawan Goddess of greediness.
Dalikamata The many-eyed goddess, cures eye illnesses.
Inaginid and Malandok God invoked for success in battle and plunder.
Kan-Laon The supreme god worshiped by the Ancient Visayans who lived in the Negros Island that dwells in Mount Kanlaon. As well as Kaptan, he is the Ancient Visayans counterpart of Bathala).and he is the god of time
Kasaraysarayan sa Silgan God of rivers.
Lalahon She is the goddess of fire, volcanoes and harvest.In ancient times, Ancient Visayans blamed her for sending armies of locusts to destroy their harvests. In response, natives will offer her gifts in order to please her and prevent her from doing that.
Lubay-Lubyok Hanginun si Mahuyokhuyokan Goddess of the night breeze.
Luyong Baybay Goddess of the tides.
Magdang Diriinin God of the lakes.
Maklium sa Tiwan God of the valleys and plains.
Maklium sa Tubig God of the sea.
Magwayen Soul ferry who is believed to take the souls of the dead in Sulad (Ancient Visayan counterpart of Hell).
Munsad Buralakaw God of politics and affairs of men.
Nagined, Arapayan, and Makbarubak God who could be appealed to when concocting poisonous oil.
Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata Goddess of lust and demons. Sister of Burigadang Pada Sinaklang Bulawan.
Pahulangkug God of seasons.
Paiburong God of the middle world.
Pandaki God who rescues the deserving for a more pleasant fate.
Panlinugun Ruler of the underworld, god of earthquakes.
Ribung Linti God of lightning and thunder.
Santonilyo God of graces.
Saraganka Bagyo God of storms.
Saragnayan God of darkness.
Sidapa The god of death who is said to reside on top of Mount Madia-as in province of Antique.
Siginarugan He is identified as the god of the underworld.
Suimuran and Suiguinarugan Gods of hell, the final destination for all deceased souls.
Suklang Malayon Goddess of homeliness, sister of Alunsina.
Sumalongson God of the rivers and the sea.
Sumpoy God of the afterlife.
Tungkung Langit Upper world and supreme god, counterpart of Bathala.
Ynaguinid and Macanduc Gods of war / battle.

Tboli deities

Kadaw La Sambad - The sun god and supreme god. Married to Bulon La Mogoaw, they reside in the seventh heaven. They begot seven sons and daughters who end up marrying each other.

Bulon La Mogoaw – The moon goddess and supreme goddess, wife of Kadaw La Sambad.

Cumucul - The eldest son who was given a cohort of fire, a tok (sword), shield, and the magical horse, Kaunting, who can be as small as a mouse when not ridden and who can be kept in a box (This reflects the honor given by the Tboli to eldest sons and the value they accord horses). Cumucul is married to Boi Kabil.

Sfedat - The second son who married his sister, the second daughter, Bong Libun. This marriage produced no progeny, leading to Sfedat's despondency. One day, he asked his wife to kill him. His corpse became land from which sprouted all kinds of plants and trees.

Dwata - The third son who married two of his sisters, Sedek We and Hyu We. His request for one of the powers granted Cumucul is refused. Thus, he left the sky with his wives and seven children from Hyu We (Litik, Blanga, Teme Lus, Tdolok, Ginton, Lmugot Mangay, and Fun Bulol) and six from Sedek We. For a place to stay, he asked Bong Libun for the land that was once Sfedat's body. Bong Libun agreed on the condition that she married one of his sons. Dwata spread the land, and planted the trees and other vegetation; the result is earth. The first people were created after Dwata breathed life into the clay figurines made by Hyu We and Sedek We. However Dwata did not fulfill his side of the bargain with Bong Libun, because his sons will not have her as wife.

Litik - The god of thunder.

Blanga - The god of stones and rocks.

Teme Lus - The god of wild beasts.

Tdolok - The god of death.

Ginton - The god of metallurgy.

Lmugot Mangay - The god of life and of all growing things.
Fun Bulol - The god of the mountains.
Bong Libun – Married to her brother Sfedat, however their marriage did not produce any progeny that lead to Sfedat’s despondency. Sfedat asked her to kill him, when she did as she was told, the corpse of Sfedat became land. Her other brother Dwata asked her for a piece of land that was once Sfedat’s body for a place to stay. She agreed on the condition that she married one of his sons. Dwata spread the land, and planted trees and other vegetation; the result is earth. The first people were created after Dwata breathed life into the clay figurines made by Hyu we and Sedek We. However, Dwata does not fulfill his side of the bargain with Bong Libun, because his sons will not have her as wife. She married her youngest brother Datu Bnoling. With him she had seven sons, who became scourges of the earth: Fun Knkel, Fun Daskulo, Fun Lkef, Fun Kumuga, Fun Blekes, and Fun Lalang.
Fun Knkel - The god of fever.
Fun Daskulo - The god of head diseases.
Fun Lkef - The god of colds.
Fun Kumuga - The god of eye afflictions.
Fun Blekes - The god of skin diseases.
Fun Lalang - The god of baldness.
Loos Klagan and La Fun - The divine couple; to alleviate the damage done by the scourges (the sons of Bong Libun and Datu Bnoling) they assumed the role of healers.
Muhen – A bird who is one of the most influential figures in the Tboli pantheon who is considered the god of fate, whose song when heard is thought to presage misfortune. Any undertaking is immediately abandoned or postponed when one hears the Muhen sing.
Ilokano deities

The list of Ilokano deities 

Buni - God

Parsua - Creator

Apo Langit - Lord Heaven (Apo means "Lord")

Apo Angin - Lord Wind

Apo Init - Lord Sun

Apo Tudo - Lord RainThe Ilokanos also believed in the following anito (spirits).

Mangmankik - spirits who dwell in woodlands and trees

Kaibaan - dwarfs who dwell in anthills

Bagbagutot - spirits who swell in shrubs
Namagayak - the soul of the rice (pagay)

Other mythological creatures are:
Katataoan - giants
Ansisit - dwarfs the size of a finger
Kaibaan - dwarfs two to three feet tall
Pugot - spirits of ancestral aborigines (Aetas) who guard treasures
Kumao - spirits that sell and kidnap children
Aswang - half-bird half-animal

The Ilokanos believed that man had three souls.
Karma - ego: responsible for the normal feeling in the individual. It is thought of as vapor and assumes the form of insects after leaving the body.
Alingaas - shadow
Kararwa - soul, which existed even after death

Kapampangan deities

Mangechay or Mangacha - The great elder, is said the creator of the Heavens, it is said that she is the 'net weaver' with the sky as her weaved fabric and at night the stars that shine are the fabric holes.

Aring Sinukûan – The Kapampangan sun god of war and death, taught the early inhabitants the industry of metallurgy, wood cutting, rice culture and even waging war.

Apûng Malyari – The moon god who lives in Mt. Pinatubo and ruler of the eight rivers.

Tálâ – The bright star, the one who introduced wet-rice culture.

Munag Sumalâ – One of the children of Aring Sinukuan who represent dawn. Also known as the golden serpent.

Lakandanup – Son of Aring Sinukuan, the god of gluttony and represents the sun at noon time.

Gatpanapun – Son of Aring Sinukuan, the noble who only knew pleasure, his name means 'afternoon' in Kapampangan language.

Sisilim – The child of Apûng Malyari, she represent dusk and greeted by the songs of the cicada upon her arrival, her name means dusk or early evening in Kapampangan language.

Galurâ - The winged assistant of Aring Sinukuan, he is represented by a giant eagle and believed to be the bringer of storms.

Nága - Are serpent deities known for their protective nature. Their presence in structures are talismans against fire.

Lakandanum - A variant of the Naga, known to rule the waters

B'laan deities

Melu – The Supreme Being and creator. He has white skin and gold teeth. He is assisted by Fiuwe and Tasu Weh.

Sawe - Joined Melu to live in the world

Fiuwe – A spirit who lived in the sky.

Diwata - A spirit who joined Fiuwe to live in the sky

Tasu Weh – The evil spirit.

Fon Kayoo – The spirit of the trees.

Fon Eel – The spirit of water.

Fon Batoo – The spirit of rocks and stones.

Tau Dalom Tala - The spirit who lives in the underworld

Loos Klagan – The most feared deity, uttering his name is considered a curse.

Batak deities

Maguimba - Who in remotest times lived among the people, having been summoned by a powerful babaylan, and he supplied all the necessities of Batak life, as well as all the cures for illness. He even had the power to bring the dead back to life.

Diwata - Provided for the needs of men and women, and gives out rewards for good deeds. Sanbay is a ritual in honor of Diwata, who is asked by the people to bless them with generous harvests of palay (unhusked rice) and honey. This ritual takes place inside a forest, about 2–3 km from the beach. Two huts are constructed for the ritual. Palay is placed in one of the huts. A replica of a beehive, meanwhile, is situated in another small hut. Prayers are recited to Diwata by the babaylan, after which the people in attendance gather together in festive eating, drinking, and dancing.

Angoro - Lives in Basad, a place beyond this world where the souls of the dead go, and it is there where they come to know if they are to proceed to Lampanag (heaven)or be cast into depths of the Basad, where fire and boiling water await these hapless ones.There are also lesser gods in the Batak pantheon, some of whom are Siabuanan, Bankakah, Paraen, Buengelen, and Baybayen. They are deities of great strength.

Batungbayanin - Spirit of the mountains.

Paglimusan - Spirit of the small stones.

Balungbunganin - Spirit of the almaciga trees.

Sulingbunganin - Spirit of the big rocks.

Palawan Deities

Ampu - The god who wove the world and created several kinds of humanity, hence he is also called "Nagsalad", the Weaver. He is the supreme deity in a system of religious thought that can be qualified as "theist" and “animist." He is a protective watching presence, always invisible to tawbanar or the real people. In the verticality of the universe, andunawan represents his abode. While people live on dunya or earth.

Diwata - A benevolent and protective deity stays in lalangaw, the median space, he is the mediator between humans and Ampu.

Ampu at Paray - The god of Rice.

Linamin at Barat - The goddess of the Monsoon Winds.

Linamin at Bulag - The goddess of the Dry Season.

Upa Kuyaw - God of Thunder.

Bukidnon Deities

Magbabaya (The Ruler of All) - The supreme god who has minor gods and goddesses beneath him to do specific jobs and take care of certain things, he is also the god of the west.

Domalondong – The god of the north.

Ongli – The god of the south.

Tagolambong – The god of the east.

Ibabasok - He watches over the crops and their growth in a simple ceremony at the center of the rice field.

Dagingon – They worship this deity in an elaborated celebration complete with songs and dances which will last for nine nights during planting and after harvest seasons.

Bulalakaw - The spirit who watches the rivers and takes care of the fishermen's catch.

Tumpaa Nanapiyaw or Intumbangol - Watches the base of the earth night and day lest it crumbles.

Isneg DeitiesThe spiritual world of the Isneg is populated by more than 300 anito (spirits) who assume various forms. There are actually no gods or hierarchical deities in the otherworld of the Isneg, only good or bad spirits.

Anlabban - The spirit who looks after the general welfare of the people and is recognized as the special protector of hunters.

Bago - The spirit of the forest.

Sirinan - The river spirit.

Landusan - Held responsible for some cases of extreme poverty. Those believed to be suffering from the machinations of this spirit are said to be malandusan (impoverished).There are spirits who come to help the reapers in gathering the harvest. They are known as Abad, Aglalannawan, Anat, Binusilan, Dawiliyan, Dekat, Dumingiw, Imbanon, Gimbanona, Ginalinan, Sibo, and a group of sky dwellers collectively known as the Ilanit.

Alupundan - Causes the reapers' toes to get sore all over and swell.

Arurin - She sees to it that the harvest is bad, if the Isneg farmers fail to give her share.
Dagdagamiyan - A female spirit who causes sickness in children for playing in places where the harvest is being done.
Darupaypay - Devours the palay stored in the hut before it is transferred to the granary.
Ginuudan - Come to measure the containers of palay, and causes it to dwindle.
Sildado - Resembles a horse, and kills children who play noisily outside the house.
Inargay - Kills people during harvest time. When inapugan, a ritual plant is offered to Inargay, the following prayer is recited by the Isneg farmer: "Iapugko iyaw Inargay ta dinaami patpatay" (I offer this betel to you, Inargay, so that you may not kill us).
Alipugpug - A good harvest is portended by the rising of a little whirlwind from the burned field. This, it is said, is the spirit of Alipugpug.
Pilay - Rice pudding is offered to Pilay, the spirit of the rice, who resides on the paga, a shelf above the Isneg hearth. This is the pisi, the ritual offering of food to the spirits. The old woman who performs this utters the following prayer: "Ne uwamo ilay ta ubatbattugammo ya an-ana-a, umaammo ka mabtugda peyan" (Here, this is yours, Pilay, so that you feed my children fully, and make sure that they are always satisfied). Another ritual is performed right in the fields where the harvest is going on. The amulets inapugan, takkag (a kind of fern), and herbs are tied to a stalk of palay, which later will be place in the granary before the other palay. Again, these are reserved for Pilay. In case a new granary is built, and the contents of the old granary transferred, the spirit's special share is also transferred to the new place. It is never consumed.

Tiruray DeitiesMinaden – The goddess who creates of the world, had a brother named Tulus, also called Meketefu and Sualla.Tulus - Is the chief of all good spirits who bestow gifts and favors upon human beings. He goes around with a retinue of messengers called telaki. Tulus is said to have rectified some errors in the first creation of the world and of human beings.Mangyan DeitiesMahal na Makaako – The Supreme Being who gave life to all human beings merely by gazing at them.Binayi – Owner of a garden where all spirits rest.


Binayo - Is a sacred female spirit, caretaker of the rice spirits or the kalag paray. She is married to the spirit Bulungabon. The kalag paray must be appeased, to ensure a bountiful harvest. It is for this reason that specific rituals are conducted in every phase of rice cultivation. Some of these rituals include the panudlak, the rite of the first planting; the rite of rice planting itself; and the rites of harvesting which consist of the magbugkos or binding rice stalks, and the pamag-uhan, which follows the harvest.

Bulungabon – The spirit aided by 12 fierce dogs. Erring souls are chased by these dogs and eventually drowned in a cauldron of boiling water. He is Binayo’s husband.

Tinguian Deities

Bagatulayan – The Supreme Being and Creator of the world. He lives and rules the celestial realm, directing its activities.

Kadaklan - Is a deity subordinate to Bagatulayan. He is a friendly spirit who teaches the Tinguian how to pray, harvest their crops, ward off evil spirits, and overcome bad omens and cure sicknesses.

Apadel or Kalagang - A deity who is known to be the guardian and dweller of the spirit-stones called pinaing which play an important role in the spiritual world of the Tinguian. Of various sizes and shapes, the pinaing are usually found in sports marked out as hallowed ground, often under old trees, and are deemed to be the protectors of such places and of the creatures who live in the forests.

Makaboteng (one who frightens) – A benevolent spirit who dwells in the natural surroundings, believed to be the guardian of the deer and the wild pigs.

Talaandig Deities

Magbabaya – The Supreme God.

Dadagunan hu Suguy – A house spirit who guard of the lawn of the house.

Anilaw ha Sumagda – A house spirit, the guard of the door.

Sinyuda Kahibunan – A house spirit, the keeper of the hall.

Diwata ha Manilib – A house spirit who records the activity of people inside the house

Diwata Pinatanlay – A house spirit who guard the house at the ridge of the roof.

Gaddang DeitiesNanolay - Is both creator of all things and a culture hero. In the latter role, he is a beneficent deity. Nanolay is described in myth as a fully benevolent deity, never inflicting pain or punishment on the people. He is responsible for the origin and development of the world.Ofag - Nanolay's cousin.Dasal - To whom the epic warriors Biwag and Malana prayed for strength and courage before going off to their final battle.Bunag - The god of the earth.Limat - The god of the sea.

Ifugao Deities

Mah-nongan - The chief god generally refer to as the honorary dead and creator of all things, even though Ifugaos do not consider any of their deities as supreme.Liddum - Is regarded as the chief mediator between the people and the other gods.Monlolot - The winder of thread on the spindle, one of the twenty-three different deities preside over the art of weaving.Mamiyo - Stretcher of skeins, one of the twenty-three different deities preside over the art of weaving.Bumigi - In charge of worms, one of the eleven beings importuned to stamp out rice pests.


Lumadab - Has the power to dry up the rice leaves, one of the eleven beings importuned to stamp out rice pests.

Ampual - Of the Fourth Skyworld, is the god who bestowed animals and plants on the people and who controls the transplanting of rice. He is one of those gods who expects gifts in return for his blessings.

Wigan - Is the god of good harvest.

Puwok - Controls the dread typhoons.

Yogyog and Alyog - Cause the earth to quake. They dwell in the underworld.

Ilongot DeitiesAbal – He and his brother Cain are the creators and guardian lords of all things. They are benevolent and their particular care is that of the people who live on earth. They are invincible and live in the sky Taon, sometimes on the sun Elag, or the moon Dalan, or perchance some star Pandac. Their messengers are called Binangunan or Cabuligian. Cain and Abal travel from place to place. Their road is called Keat (lightning). Kidu (thunder) follows the road. In the beginning, Cain and Abal lived together in the sky; but they had a quarrel and separated, as Abal wanted to live on earth where he could herd his animals. He was the one who created the lowlanders, who have the use of his carabaos and other animals.Cain - Created all the mountain people, including the Ilongots. He gave them their customs, which they have followed throughout the centuries. He was a killer and a head-hunter; so they are also. Abal is stronger and more powerful than Cain and so there are more lowlanders than mountain people.Oden – The rain, they worship him (it) for its life-giving water.Elag - The sun, they worship him (it) so as the moon and stars because they give life and growth. He has a great, magnificent house in Gacay. When he gets tired giving light and goes into his house, it is night.Delan - The moon, usually he and Elag are congenial and take turns giving light; but sometimes they quarrel and Elag covers Delan more or less with a great, huge winnowing biga-o (basket). Thus we have the different phases of the moon.

Gemang - The guardian of wild beasts. When a party of men is starting on a hunt, they build a fire, take hold of the dogs and the weapons and pass them one by one through the smoke. The last dog to be passed through the smoke is the leader of the pack. After taking it out of the smoke, the owner spits on its face, and rubs the saliva down its back and sides. Meanwhile, he has been talking and shouting to Gemang, saying: “Do not let our dogs get sick. You must give us one of your animals. Do not take the form of a wild beast so that the dogs chase you by mistake. If you will let the dogs catch one beast, then we will give you to eat and drink and likewise your wife.” Following this ceremony, the part starts out in a successful hunt.

Lampong - The dwarf shepherd of the wild animals.

Agta DeitiesThere are four manifestations of the "great creator" who rules the world: Tigbalog is the source of life and action; Lueve takes care of production and growth; Amas moves people to pity, love, unity, and peace of heart; while Binangewan is responsible for change, sickness, and death.Gutugutumakkan – The Supreme Being.Kedes - The god of the hunt.Pawi - The god of the forest.Sedsed - The god of the sea.

Other Igorot Deities

KabunianLumawig

Sa mga inilatag natin na dios at mga anito ng mga sinaunang katutubong pilipino ay hindi man lang nabanggit si ALLAH ito ang patunay  na HINDI MUSLIM ang ating mga NINUNO.

Ngayon pupuntahan natin ang mga TAO sa LUZON ?

Bakit nagkaroon ng Muslim Sa bahagi ng LUZON.(1500 A.D LANG PALA NAGKA MUSLIM SA LUZON )

Around the year 1500 AD, the Kingdom of Brunei under Sultan Bolkiah attacked the kingdom of Tondo and established a city with the Malay name of Selurong (later to become the city of Maynila)on the opposite bank of Pasig River. The traditional Rajahs of Tondo, the Lakandula, retained their titles and property but the real political power came to reside in the House of Soliman, the Rajahs of Manila.

Ang dahilan kaya nagkaroon ng Muslim sa MAYNILA AT TONDO  sa ilang Bahagi ng LUZON dahil sinakup pala ito ng Mga Muslim sa Brunei sa pamumuno ni Sultan Bolkiah nuong 1500 A.D at nagtayo sila roon ng kaharian ngunit sa kabila nito hindi naging MUSLIM ang boung LUZON at ito makikita naman natin na maraming bahagi ng LUZON ng datnan ng mga kastila ang mga katutubo ay HINDI MUSLIM maraming bahagi ng katagalogan ay hindi MUSLIM at maraming bahagi ng ILOCOSay hindi MUSLIM at ang mga katutubo sa Cordillera Province o CENRAL LUZON  ay hindi Muslim.Mayroon bang HISTORY BOOK na magsasabi na ang mga Katutubo sa Cordillera katulad ng mga IGOROT ay naging Muslim bago dumating ang mga kastila.DIBA WALA ....kasi hindi naman sila naging MUSLIM .IGOROT THE PEOPLE THAT LIVE THOUNSAND OF YEARS IN PHILIPPINES BUT STILL NOT A MUSLIM  I YOUR DREAM !!!
Kaya HINDI TOTOO  na ang ating mga Ninuno ay naging mga MUSLIM kundi Alimuom lang ito ng mga Muslim sa Pilipinas na ang paniniwala ay hindi naka BATAY SA HISTORY kundi sa Alimuom ng kanilang mga USTADZ at IMAM.

Itong Mga Katutubo na Ito kailan ito naging mga Muslim sa Pilipinas 

Mga Paganong Ritwal ng mga Naunang Katutubo sa Pilipinas

Comments

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. WLA KC MAGAWA UNG MGA MUSLIM KAYA NANG AAKIN NLNG HAHAHAH KAWAWANAMAN KYO

  ReplyDelete


 3. "A century ago Moros controlled 98% of Mindanao." OK, let us imagine that he wasn't referring to 1911 and instead take it back to the height of Islamic influence and/or power on Mindanao. IF so, Muslims controlled less than 15% of the entire island. From Cagayan del Oro City on the north coast, moving east, rounding the island onto its east coast and moving all the way to the southern coast, AND THEN, continuing along the southern coast as far as Sarangani Bay, ALL THAT was controlled by indigenous Bisaya. The Butuanons, the Suriganon, the Karaga, these were ALL Bisaya Tribes. Butuan was trading with China nearly 1,000 years before the Maguindanao Tribe entered existence, let alone formed the Maguindanao Sultanate.

  "Today only 12% of Mindanao is controlled by Muslims." Yes indeed and that is all they have ever controlled. Seems quite fare to me.

  http://mindanaofocus.blogspot.com/2011/09/gph-milf-peace-process-for-third_28.html

  ReplyDelete
 4. https://www.archaeology.org/issues/232-1611/features/4939-khirbet-desert-castle the archaeologists are saying that this castle belonged to the Umayyad Islamic Empire. In it are statues of people and mosaic art of animals. This is forbidden by hadiths. They also found a big wine press. Wine!!! Yes, wine. It was so big that they think it was for commercial production. Were the Umayyads Muslims? Maybe they were just bad muslims. So maybe all the muslims that were there before the Spanish came were just bad muslims too eating pork and drinking alcohol. LOL

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts